σημαίες flying-banners

  •  Οικονομικές
  •  Αποτελεσματικές
  •  Μεταφερόμενες
  • Ανθεκτικές σε εξωτερικές καιρικές συνθήκες
  • Ιδανικές για παραλίες και αμμώδη εδάφη

Περιγραφή

Σημαίες flying-banners

Οι σημαίες flying-banners απευθύνονται σε κάθε είδους επιχείρηση, με σκοπό τη διαφήμιση και την προβολή της. Το βάρος της επιτρέπει την εύκολη μεταφορά στο επιθυμητό σημείο του χώρου σας καθώς είναι οικονομικές αποτελεσματικές και μεταφερόμενες. Είναι ανθεκτικές σε καιρικές συνθήκες και ιδανικές για παραλίες και αμμώδη εδάφη.